Intenţia cursului este de a asigura studenţilor o introducere în sociologie, ce explorează procesele sociale actuale dar şi acelea din trecut, responsabile de modul în care arată societatea. Studiul sociologiei trebuie să stimuleze interesul pentru studiul problemelor sociale, culturale şi politice dar trebuie să conducă şi la adoptarea unei abordări analitice, riguroase şi raţionale. 

Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice despre metodele de cercetare cantitativă a socialului.

Familiarizarea studenților cu principalele concepte din psihologie și cu modele teoretice din psihologia personalității, modalitățile de evaluare și aplicațiile lor în practica psihologică

Prin absolvirea disciplinei, studentul va fi capabil: să utilizeze în mod adecvat noţiunea de asistenţă socială şi să aibă capacitatea de a operaţionaliza corect conceptele subsumate acesteia: obiective, domeniile asistenţei sociale, clienţi, nivele de intervenţie, resurse, valori, etc.

Cunoaşterea şi înţelegerea contextelor şi rolurilor, precum şi a conceptelor, metodelor şi a discursului/limbajului specific diverselor situaţii de comunicare profesională în mediul academic de limba engleză, cu accent pe situaţia retorică, formele de comunicare scrisă şi orală, etapele procesului de scriere şi produsele scrisului academic, precum şi pe deontologia profesională

Limba franceză specializată în ştiinţele sociale şi asistenţă socială, limba franceză generală nivel B2, tehnici de redactare în limba franceză (CV, scrisoare de motivaţie), tehnici de exprimare a opiniei, tehnici argumentativ

Studierea principalelor curente de etică, a temelor și principiilor de etică a cercetării

Cheie de înrolare ALX2114. Cursul permite înrolarea doar a studenţilor din anul 1, Asistenţă socială, limba română.

Cheie de înrolare ALX2115. Cursul permite înrolarea doar a studenţilor din anul 1, Asistenţă socială, limba română.