Formarea cunoştinţelor teoretice necesare pentru realizarea diagnozei sociale specifice la nivel individual şi familial. Cunoaşterea metodelor, tehnicilor şi deprinderilor pentru realizarea evaluării problemelor şi resurselor, demers care condiţionează natura, direcţia şi scopul intervenţiei sociale la nivelul individului şi familiei. Cunoaşterea metodei consilierii utilizată în asistarea socială individuală şi familială. Să cunoască şi să utilezeze metodele şi instrumentele de evaluare a individului şi familiei conform rolului lor şi potenţialului lor de asistare.

Formarea unei bazei teoretice si practice de cunoștințe privind protectia copilului. Clarificarea conceptiilor si a notiunilor privind abuzul si neglijarea copiilor. Intelegerea rolului asistentului social in protejarea copiilor de abuz si neglijare. Insusirea valorilor si principiilor protectiei copilului. Formarea deprinderilor practice de investigare si interventie in cazurile de abuz

model-ANCHETA_Sociala.docmodel-ANCHETA_Sociala.doc

Scopul cursului şi a laboratoarelor aferente acestei discipline obligatorii: înţelegerea științifică a  fenomenului devianței, înțelegerea raportului ordine socială-control social-devianță, cunoaşterea perspectivelor şi modelelor teoretico-explicative ale devianței, întelegerea complexității fenomenului infracțional, a dificultății explicării infracționalității, înțelegerea ambivalenței atitudinii șI reacției sociale față de infractor, infracțiune șI pedeapsă, întelegerea si formarea unor deprinderi practice de evaluare si interpretare a unor situații și cazuri sociale de devianță intalnite în practica asistenței sociale.

Cursul urmăreşte procesul dezvoltării psihologice individuale și evoluția adaptabilității personale de-a lungul vârstelor. Discuţiile vor urmări parametrii de comportamentului adaptat partic şi particularitățile de comunicare cu persoane de vârste diferite în funcție de problemele specifice vârstelor.

Obiectivele specifice ale disciplinei:

La încheierea perioadei practicii semestrului 3 studenţii trebuie să fie capabili să: 

1. Utilizeze abilităţile de intervievare a unor categorii diverse de beneficiari ai asistenţei sociale (indivizi, cupluri, familii); 

2. Demonstreze abilităţi de evaluare a nevoilor şi rezolvare a problemelor clienţilor asistenţei sociale; 

3. Folosească abilităţile profesionale de înregistrare a cazurilor în procesul de asistenţă socială (rezumative, centrate pe problemă, tipizate, focalizate pe proces); 

4. Respecte şi operaționalizeze în practica de teren valorile specifice muncii de asistență socială.