Cunoaşterea principalelor concepte şi abordări teoretice ale referitoare la utilizarea grupurilor în asistenţa socială. Cunoaşterea şi deprinderea principalelor abilităţi necesare în lucrul cu grupurile. Înţelegerea particularităţilor lucrului cu diferite categorii de clienţi în cadrul grupurilor

Disciplina își propune să facă posibilă asimilarea informației și formarea atitudinii necesare unei înțelegeri comprehensive și nuanțate a comportamentului adictiv, în toate formele sale, și, pe această bază, a problematicii prevenției, terapiei și recuperării persoanelor dependente de alcool și alte droguri, precum și a altor dependențe. Seminarul este orientat înspre aprofundarea problematicii, cunoașterea și asimilarea abordărilor/modelelor de bună practică ce sunt consacrate, la nivel internațional, a metodelor, instrumentelor și tehnicilor folosite în terapia și recuperarea persoanelor dependente.

Cursul trece în revistă principalele perspective teoretice utilizate în studierea problemelor sociale. În continuare sunt prezentate problemele din lumea contemporană, cu accent pe înţelegerea celor caracteristice societăţii româneşti

Cursul de Psihologie Socială urmăreşte să familiarizeze studenţii cu conceptele şi temele fundamentale ale comportamentelor sociale individuale: altruismul, agresivitatea, prejudecăţile,  percepţia socială, cogniţia socială, atitudini si evaluarea mediului social, identitatea socială, atracţia intepersonală, şi, în strânsă legătură cu aceste teme, care sunt determinate social, contextele culturale specifice în care acestea se petrec. Vom insita asupra examinării cauzelor multiple ale comportamentelor şi gândirii sociale, în vederea înţelegerii propriului comportament şi a relaţiilor pe care le dezvoltăm cu mediul social. Formarea bazei teoretice și practice în psihologia socială aplicată în asistența socială. Clarificarea concepțiilor și noțiunilor privind comportamentul uman. Înțelegerea rolului asistentului social în identificarea tipului de comportament precum și a factorilor care influențează comportamentul uman. Însuțirea valorilor și principiilor respectării condiției umane. Formarea deprinderilor practice de investigare și intervenție în cazurile comportamente dezadaptate

Obiectivul general al disciplinei: Cursul oferă noţiuni introductive cu privire la sănătatea mintală, psihopatologie şi intervenţiile psihoterapeutice, psihosociale

Obiective specifice: Cursul îşi propune ca studenţii: să dobândească cunoştinţe cu privire la principalele teorii care explică tulburările psihice şi fundamentează intervenţiile psihosociale, psihoterapeutice, precum şi legislaţia în vigoare
să se familiarizeze cu limbajul psihiatriei pentru a facilita dialogul lor profesional cu specialiştii din psihiatrie şi psihologie clinică,
să dezvolte capacitatea de a recunoaşte o tulburare psihică, să abordeze persoane cu diagnostic psihiatric, 
să evalueze nevoile şi resursele lor, să elaboreze un plan de intervenţie la nivel individual, familial şi de grup pentru promovarea sănătăţii mentale, 
să dezvolte capacitatea de a recunoaşte şi promova drepturile lor, posibilităţile de tratament şi reabilitare.

Obiectivul general al disciplinei: Dezvoltarea abilităţilor de practicare a profesiei respective şi de a aplica cunoştinţele teoretice

Obiective specifice. La finalul stagiului de practică studenţii trebuie să: înţeleagă şi să acumuleze cunoştinţele teoretice pe care se bazează acţiunea profesională, se antreneze în ceea ce înseamnă acordarea de ajutor conform standardelor profesiei de asistent social, să sprijine activitatea instituţiei/organizaţiei unde îşi desfăşoară practica în limita competenţei lor şi necesităţile beneficiarilor prin: oferirea de suport psiho-social beneficiarilor, sprijinirea acestora în integrarea socială, desfăşurarea de activităţi.