Abordarea obiectivă argumentată atât teoretic cât și practic, a unor situații problemă în vederea soluționării acestora, cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdiciplinară pe diverse paliere ierarhice la nivel intra/interorganizațional

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea modalităților de dezvoltare personală și profesională în vederea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Dobândirea unui set de valori, cunoştințe, deprinderi, în vederea lucrului cu persoanele vârstnice.

Conştientizarea importanţei şi specificului lucrului cu persoanele vârstnice  utilizând metodele specifice asistenţei sociale.

Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru iniţierea şi furnizarea de servicii destinate vârstnicilor.

 

Intenția cursului este de a ajuta studenții de la asistenta sociala, în special studenții în anii terminali, să își dezvolte abilitați de a folosi proceduri statistice, și să înțeleagă rezultatele acestor proceduri. Alte aspecte pe care cursul încearcă sa le acopere sunt: învățarea lucrului cu calculatorul pentru introducerea datelor, analiza datelor, si aprofundarea unor abilități de programare folosind softul SPSS. Acest curs constituie o introducere in analiza si interpretarea datelor, așa cum este folosita în practica asistenței sociale iar printre avantajele pe care studenții le vor dobândi se numără și cele legate de abilitatea lor de a conduce cercetări științifice, dar si de a evalua critic alte cercetări sau chiar practica asistenței sociale.

Crearea contextului prin care să se dezvolte capacitatea de aplicare a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor de relaţionare cu beneficiarii servicilor de asistenţă socială.

Corelarea cunostintelor teoretice si metodologice cu situatiile de invatare practica.

Formarea abilitatilor necesare pentru utilizarea metodelor de lucru specifice asistentei sociale cu individul, familia, grupul si comunitatea.

Dezvoltarea capacitatii de autoevaluare si autocunoastere la nivelul fiecarui student

Disciplina are ca şi obiectiv fundamental echiparea studenţilor cu cunoştinţele şi deprinderile necesare în derularea unei cercetări şi intervenţii de tip asistenţa socială. La finalul semestrului, studenţii trebuie:

  • să planifice, să organizeze şi să redacteze o cercetare din câmpul asistenţei sociale;
  • să prezinte oral rezultatele propriei cercetări;

să-şi autoevalueze critic calitatea propriei cercetării, în conformitate cu criteriile de evaluare