A tárgy célja: a szociális munkának, mint segítő szakmának a bemutatása;  a szakma kialakulás történetének a végigkövetése; a meghatározó elmélet irányzatok bemutatása; a szociális munka céljának, tevékenységi területének, státusának meghatározása; a szociális munkás által  betöltött szerepkörök bemutatása; a segítői ismeretek, készségek, attitűdök szakmai etika megismertetése. 

A tantárgy által biztosított szakértelem: a szociális munka, mint interdiszciplináris szakma elhelyezése a többi segítő szakmák között; a szociális munkás kompetencia-területének ismerete; a szociális probléma elemzése az emberi szükségletek szempontjából, az ezekhez kötődő dilemmák felismerése és a szakmai etika érvényesítése; szociális atom elkészítése.

Alkalmazott módszerek: információ átadás, szemináriumi megbeszélések, vitafórumok, szerepjáték, kiscsoportos esetelemzés, az elolvasott bibliográfiai anyag összefoglaló bemutatása.

Kötelező bibliográfia Bevezetés a szociális munkába.docxKötelező bibliográfia Bevezetés a szociális munkába.docx