Cursul de dreptul muncii şi protecţiei sociale este structurat în două module, fiecare conţinând două unităţi, si anume:

Unitatea 1 a Modulului 1Dreptul individual al muncii - conţine o prezentare generală a Codului muncii – actul normativ care are caracter de lege generală comună sau, după caz, completatoare în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi principiile fundamentale ale dreptului muncii.

În Unitatea 2 a Modulului 1 facem o prezentare a contractului individual de muncă.

Modulul 2 conţine la rândul lui două unităţi: în Unitatea 1 analizăm Timpul de muncă şi timpul de odihnă. Salarizarea.

 În Unitatea 2 facem o incursiune în Răspunderea juridică în dreptul muncii: Răspunderea disciplinară (formă a răspunderii juridice specifică dreptului muncii), şi  analizăm şi alte forme ale răspunderii juridice care pot interveni pentru încălcarea normelor legale în domeniul raporturilor de muncă, şi anume: răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală.

Obiectivele principale ale cursului vizează ca, după parcurgerea disciplinei, studentul să deţină / dobândească / dezvolte:

- înţelegerea institutiilor dreptului muncii, a principiilior sale fundamentale (libertatea muncii, egalitatea de sanse si tratament, libertatea de circulatie a lucratorilor in spatiul comunitar),

- înţelegerea mecanismelor privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca;

  -capacitatea de a interpreta conceptele teoretice, inclusiv prin analiza unor studii de caz;

 -abilitatea de a înţelege, argumenta, discuta probleme sau situaţii de actualitate în domeniul relaţiilor de muncă;

  -identificarea mijloacelor/instrumentelor (juridice, specifice disciplinei) adecvate pentru orientarea şi dezvoltarea profesională.

Dreptul muncii_IDD.NOI.2019..ELEM.VIZUALE.SOCASIS.pdfDreptul muncii_IDD.NOI.2019..ELEM.VIZUALE.SOCASIS.pdf

Disciplina are ca obiectiv general unui set de informaţii teoretice și practice privind proiectarea, implementarea și analiza datelor de tip interpretativ. Tematica abordată acoperă toate aspectele considerate a fi importante în cercetarea socială.

Dragi studenți,

datorită virusului cu coroană, ne vedem mai mult aici.

Sper să ajungem să ne vedem în față...

Voi încărca documentele necesare învățării pentru voi, dar și temele aferente.

Ca logică, avem 3 module și 3 întâlniri.

Conform programului de întâlniri față în față, voi urca câte un modul odată cu derularea fiecărei întâlniri, și voi lansa o temă după fiecare întâlnire. Tema încărcată la modulul 1 trebuie realizată până la întâlnirea 2, cea de la 2 până la 3, cea de la 3 până la examenul final.

Temele pe parcurs valorează 50% din nota finală, iar restul de 50% e examenul final, pe care vom vedea sub ce formă îl vom avea.

Sănătate tuturor!