Cursul își propune prezentarea noțiunilor generale și specifice legate practica supervizării în mod specific folosită în asistența socială.

Se dorește, de asemenea, învățarea procedurilor practice de desfășurare a supervizării, urmărindu-se familiarizarea cu instrumentele și metodele de lucru.