Acest curs este axat pe înţelegerea, învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor referitoare la principiile şi tehnicile fundamentale din managementul resurselor umane în organizaţii şi instituţii în general și în cele furnizoare de servicii sociale în special (așa cum sunt acestea reglementate în legislația națională aflată în vigoare în România). Sunt prezentate competenţele transferabile atât în sectorul nonprofit cât şi în cel cu scop lucrativ, fiind prezentate şi deosebirile dintre acestea, acolo unde este cazul.Studenţii  care urmează acest curs opţional la sfârşitul semestrului IV / VI vor putea: să cunoască cadrul legal al derulării pedepselor neprivative de libertate, să înţeleagă avantajele şi limitele utilizării asistenţei sociale în sistemul sancţionatoriu din România, să înţeleagă specificul metodologic al asistării sociale al victimelor infracţiunilor, să înţeleagă specificul metodologic al asistării sociale al infractorilor sancţionaţi cu pedepse comunitare

Oferirea de cunostinte in privinta alternativelor la institutionalizare (adoptie si plasament) pentru copiii aflati in dificultate, familiarizarea cu legislatia in vigoare ce reglementeaza aceste masuri. Formarea deprinderilor de lucru cu parintii de adoptie si de plasament cat si cu copiii aflati in dificultate